• Hamninfo
  • Hamninfo

Inseglingsförklaring, VHF anrop kanal 16

Från farleden öster om HavsVidden, styr 220 grader in mot HavsVidden och följ klipporna österifrån. När man närmar sig hamnen finns en bergsklack som kommer upp ur vattnet, kör mellan den och klipporna dvs klacken skall vara på styrbords sida och fastlandet på babords sida. Håll mitt i och kom in 220 grader, linjetavlor finns.

Maxdjupet vid bryggan är 2,3 meter för de yttersta båtplatserna och längre in varierar det ner till 1,5 meter. Båtar över 60 fot kan ha svårigheter att manövrera inne i hamnen.

Koordinaterna till hamnen är: N 60º 25´ 3" och E 19º 54´ 7".


Vänligen observera att ni inte kan reservera hamnplatser via receptionen. Det kan man göra via dockspot.com, dit kommer ni genom att klicka här.